Konverzace
Naučte se spravovat své konverzace a udržujte v nich pořádek

Export do systému 3. strany

Zasílejte si kopii všech konverzací na váš server.

Tato funkce je dostupná pouze v balíčku PRO.
 
Jak to funguje

Kopie všech dokončených live chat konverzací, zmeškaných konverzací a offline zpráv se odesílá ve formátu JSON v reálném čase na adresu URL podle vašeho výběru. Poté můžete zpracovat všechny konverzace Smartsupp na vašem serveru a exportovat je do systému třetí strany podle vašeho výběru (CRM, help desk atd.).

Aktivace POST hooku

Zašlete e-mail na adresu support@smartsupp.com s URL adresou, na níž budete chtít odesílat konverzace. My následně nastavíme odesílání všech chatových konverzací na tuto URL adresu.

Zpracování požadavků

Níže uvádíme, jak zpracovat JSON requesty (požadavky) pomocí PHP skriptu.

PHP skript

$data = file_get_contents('php://input');

// store data

file_put_contents('data.json', $data);

// or parse and process

$json = json_decode($data);

JSON requesty

{

"accountId": 208,

"beginAt": 1427470439703,

"endAt": 1427470476687,

"channel": {

"id": 55039,

"isChat": true,

"isMissed": false,

"isTriggered": true,

"isOffline": false,

"isCompleted": true,

"isDropped": false,

"duration": 36,

"avgResponse": 14,

"firstResponse": 14,

"messagesCount": 5,

"wordsCount": 11,

"rating": 5,

"ratingDesc": ""

},

"visitor":{

"id": 27671,

"name": "Dusan Kmet",

"email": "dusan@domain.com",

"note": "VIP customer",

"group": null,

"ipAddress": "89.235.0.55",

"city": "Czech Republic",

"countryCode": "CZ",

"country": "Brno",

"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36",

"platform": "MacIntel",

"referer": "",

"variables": {

"chatId":{ "label":"Chat ID", "value":208 },

"chatPackage":{ "label":"Chat Package", "value":"pro" },

"userId":{ "label":"User ID", "value":"1234" }

}

},

"paths":[{

"url": "http://developers.smartsupp.com/smartsupp/hook-post",

"title": "POST Hook · Smartsupp"

}, {

"url": "http://developers.smartsupp.com",

"title": "API · Smartsupp"

}],

"messages":[{

"type": "visitor",

"from": "visitor:mxTiqn9adr2h39kmzAJ0FeaTGFJhmjio0R41491503012015",

"content": "Hello",

"sentAt": 1427470439703,

"triggeredBy": null

}, {

"type": "system",

"name": "John Doe",

"from": "agent:3",

"content": "agent.join",

"sentAt": 1427470446219,

"triggeredBy": null

}, {

"type": "agent",

"name": "",

"from": "system",

"content": "This is triggered message",

"sentAt": 1427470449706,

"triggeredBy": "Test Trigger"

}, {

"type": "agent",

"name": "John Doe",

"from": "agent:3",

"content": "Hi, how can i help you ?",

"sentAt": 1427470453772,

"triggeredBy": null

}, {

"type": "visitor",

"name": "Dusan Kmet",

"from": "visitor:mxTiqn9adr2h39kmzAJ0FeaTGFJhmjio0R41491503012015",

"content": "tanks.",

"sentAt": 1427470473124,

"triggeredBy": null

}, {

"type": "system",

"name": "Dusan Kmet",

"from": "system",

"content": "close.visitorClose",

"sentAt": 1427470476687,

"triggeredBy": null

}]

}

Požadované hodnoty

Níže uvádíme dostupné požadované hodnoty.

name type description
accountId int Account id
beginAt int Timestamp of conversation start
endAt int Timestamp of conversation end
channel object Channel info
channel.id int Id of channel
channel.isChat boolean True if visitor and agent send message
channel.isMissed boolean True if agent don't respond to last visitor message
channel.isTriggered boolean True if chat has at least one trigger message
channel.isOffline boolean True chat was offline chat (visitor send offline message)
channel.isCompleted boolean True chat was closed and visitor has response by agent on every message.
channel.isDropped boolean True chat was dropped.
channel.duration int Num of seconds.
channel.avgResponse int Num of seconds.
channel.firstResponse int Num of seconds.
channel.messagesCount int Num of messages in chat.
channel.wordsCount int Num of words in chat.
channel.rating int Chat rating (null if visitor don't send rating).
channel.ratingDesc string Chat rating comment (null if visitor don't send rating).
visitor object Visitor info
paths object[] List of paths
messages object[] List of messages
Stále si nevíte rady? Kontaktujte nás prostřednictvím chatu po přihlášení se do vašeho Smartsupp účtu. Rádi vám pomůžeme. Upozorňujeme, že zákaznický servis je dostupný pouze v placených balíčcích.

Was this article helpful? Rate it and help us improve your experience.

Give feedback about this article