Integrace
Propojte Smartsupp s dalšími službami a získejte ještě více možností

Google Analytics napojení - stará verze

Tato funkce je dostupná pouze v balíčcích STANDARD a PRO.

 

Doporučujeme používat naši novou verzi chat boxu (vydána v roce 2023). Pokud jste Váš účet do nového chat boxu ještě nepřepnuli, doporučujeme Vám kontaktovat náš zákaznický support přes chat v Dashboardu.

Poznámka: Pouze nová verze chat boxu podporuje Google Analytics 4.

 

Měření konverzí

Dopad Smartsupp na míru konverze a chování návštěvníků můžete měřit v nástroji Google Analytics. Ve svém účtu si můžete nastavit, zda chcete data do služby Google Analytics odesílat, nebo ne.

Otevřete sekci Nastavení > Nastavení účtu > Google Analytics > Klikněte na tlačítko Připojit.

Po aktivaci integrace služby Google Analytics se zobrazí 2 možnosti.

 • Detekovat ID měření automaticky
  • Automaticky zjistí všechna ID měření na webové stránce a použije je k odeslání událostí Smartsupp do služby Google Analytics.
  • Pokud používáte pouze 1 účet Google Analytics, vyberte tuto možnost. Pro většinu lidí je to nejlepší možnost.
 • Definovat ID měření manuálně
  • V případě, že používáte více ID měření, vyberte, které ID měření chcete používat pro sledování událostí Smartsupp. Tato možnost nebude fungovat, pokud jste již dříve aktivovali integraci s Google Analytics prostřednictvím API podle tohoto návodu.
  • Pokud máte pokročilejší případ použití a používáte na svých webových stránkách více účtů Google analytics, můžete si vybrat, na který účet Google analytics máme události ze Smartsupp odesílat.

Vyberte, který z nich je pro vás nejvhodnější, a klikněte na tlačítko uložit. Od této chvíle bude Smartsupp odesílat události do služby Google Analytics 4. Zbývá ještě jeden krok, abyste získali úplný přehled o tom, jak Smartsupp ovlivňuje vaše cíle.

Rozdíl v číslech Smartsupp vs. Google analytics: viz tutorial Jaký je rozdíl mezi Smartsupp a Google Analytics?

 

Základní informace

 • Smartsupp aktuálně podporuje nové GA4 (Google Analytics verze 4), tak i staré UA (universal Analytics). Záleží na verzi chatboxu kterou máte.
 • Můžete kombinovat více GA trackovacích kódů (GA tracking codes) > Smartsupp automaticky zasílá GA analytické události do všech GA trackovacích kódů na webu > pro specifické GA trackování použijte API (více info níže). 
 • Chat box (naše nejnovější verze) má novou Kategorii událostí - Smartsupp_v3
 • Smartsupp rozděluje události na Chatbot, Auto messages, a Triggers - každá automatizace má svůj vlastní Štítek události
 • Smartsupp také některé události přejmenoval - nově je místo mezer v události _ (více info níže).
 • GA události jsou zasílány, když je chat box zavřený, ale i otevřený.
 • GA události jsou zasílány jen jednou, pokud návštěvník otevře stejnou webovou stránku ve více oknech.

Google analytics verze 4

Jak na GA4 přejít? [GA4] Začněte používat Google Analytics 4.

Akce událostí

V Google Analytic jsou Akce událostí tvořené hierarchicky 4 elementy: KategorieAkceŠtítek, a Hodnota. Pro naše potřeby používáme jen první tři.

Smartsupp posílá data do Google Analytics jako Události. Zasíláme celkem 17 událostí (event actions) které Vám pomohou monitorovat chování chatujících návštěvníků. Tyto události naleznete pod: Kategorie události = Smartsupp_v3.

S naší novou verzí Smartsupp chat boxu (vydána v 2023) jsme aktualizovali a přidali další události GA. Všechny jsou odesílány pouze v angličtině.

 

Akce a štítky událostí

Poznámka: Pro vlastní implementaci GA (GTM) použijte naši API

 

Kategorie události

 

Akce události

 

Štítek události

 

Kdy událost nastane?

 

Smartsupp_v3

Chatbot_sent

Název chatbota

chatbot přišel do chat boxu

Chatbot_interaction

Název chatbota

první interakce s chatbotem

Chatbot_button interaction

Tlačítko chatbota

konkrétní interakce na tlačítko v chatbotovi

Chatbot_viewed

Název chatbota

otevření chat boxu po příchodu chatbota

Chatbot_visitor_reaction

Název chatbota

návštěvníkova reakce na konkrétního chatbota

Auto_message_sent

Název automatické zprávy

auto message přišla do chat boxu

Auto_message_viewed

Název automatické zprávy

otevření chat boxu po příchodu automatické zprávy

Auto_message_visitor_reaction

Název automatické zprávy

návštěvníkova reakce na konkrétní automatickou message

Visitor_started_conversation

(bez štítku)

návštěvník pošle zprávu do chatu (nastane pouze pokud do chatu nepřišel chatbot nebo jiná automatizace)

Agent_served_conversation

Jméno agenta

operátor se připojí do konverzace

Auth_form_filled

(bez štítku)

vyplněný a odeslaný kontaktní formulář

Offline_message_sent

(bez štítku)

návštěvník zasílá zprávu do chat boxu v offline stavu

Feedback_sent

Good/Normal/Bad

výběr smajlíka ve zpětné vazbě na konverzaci

Feedback_text_sent

Konkrétní text

vyplnění textu ve zpětné vazbě na konverzaci

Trigger_message_sent

Název triggeru

starý trigger přišel do chat boxu

Trigger_message_viewed

Název triggeru

otevření chat boxu po příchodu triggeru

Trigger_visitor_reaction

Název triggeru

návštěvníkova reakce na konkrétní trigger

  Contact_acquired Název chatbota událost je odeslána poté, co návštěvník vyplní kontaktní údaje prostřednictvím Leadgen chatbota 

Co tyto události znamenají?

Chatbot_sent

 • událost je odeslána, když návštěvník obdrží zprávu od chatbota do chat boxu
 • jednou pro každého chatbota, který přijde do chat boxu

Chatbot_interaction

 • událost se odešle, když návštěvník odpoví na konkrétního chatbota
 • platí pouze pro první interakci na konkrétního chatbota, maximálně jednou za danou relaci

Chatbot_button_interaction

 • událost se odešle při každém kliknutí na tlačítko v chatbotovi
 • možnost odeslání i vícekrát za relaci

Chatbot_viewed

 • událost se odešle, pokud návštěvník otevře chat box, nebo klikne na tlačítko “Let’s chat” ve vyskakovacím okně poté, co návštěvník obdrží chatbota

Chatbot_visitor_reaction

 • událost je odeslána, pokud návštěvník odpoví na zprávu od chatbota
 • v případě více chatbotů se odešle reakce na konkrétního chatbota

Auto_message_sent

 • událost je odeslána, když návštěvník obdrží automatickou zprávu do chat boxu

Auto_message_viewed

 • událost se odešle, pokud návštěvník otevře chat box, nebo klikne na tlačítko “Let’s chat” ve vyskakovacím okně poté, co návštěvník obdrží automatickou zprávu

Auto_message_visitor_reaction

 • událost je odeslána, pokud návštěvník odpoví na automatickou zprávu
 • v případě vícenásobné automatizace (chatboti, automatické zprávy) je událost reakce odeslána na poslední z nich

Visitor_started_conversation

 • událost je odeslána, pokud návštěvník odešle zprávu do chat boxu, ale konverzace je takto zahájena bez předchozího doručení jakékoli automatizace (chatbot, automatická zpráva)

Agent_served_conversation

 • událost je odeslána, když se agent připojí do konverzace

Auth_form_filled

 • událost je odeslána, když návštěvník vyplní a odešle kontaktní formulář

Offline_message_sent

 • událost je odeslána, když návštěvník odešle chatovou zprávu do chat boxu ve stavu offline

Feedback_sent

 • událost se odešle, když návštěvník vybere emotikon ve formuláři pro hodnocení konverzace

Feedback_text_sent

 • událost se odešle, když návštěvník vyplní a odešle textovou zpětnou vazbu ve formuláři hodnocení konverzace

Trigger_message_sent

 • událost je odeslána, když návštěvník obdrží trigger do chat boxu

Trigger_message_viewed

 • událost se odešle, pokud návštěvník otevře chat box, nebo klikne na tlačítko “Let’s chat” ve vyskakovacím okně poté, co návštěvník obdrží trigger

Trigger_visitor_reaction

 • událost je odeslána, pokud návštěvník odpoví zprávou na trigger

Vytvořte nový segment

Pro GA UA: Nyní vše, co musíte udělat, je vytvořit nový segment pro filtrování dat chatujících návštěvníků. Můžete vytvořit segment pro jakoukoli Smartsupp událost. Nejužitečnější metrika je Akce události “Konverzace".

Porovnávejte chování

Pro GA UA: Po vytvoření segmentu můžete vidět a porovnat chování chatujících návštěvníků oproti všem návštěvníkům. V příkladu vidíte, že chatujících návštěvníků bylo 71 oproti 3796 celkovým návštěvníkům. S tím si můžete spočítat, že 1,9 % návštěvníků s vámi konverzuje a další informace.

Konverze

Pro GA UA: Nejdůležitější věcí, kterou můžete měřit, je dopad chatu Smartsupp na konverze (cíle). Můžete vidět konverzní poměr chatujících návštěvníků v porovnání s celkovým konverzním poměrem.

API

Události pro starší verzi Smartsuppu

Pro starší verzi Smartsupp (starší verze chat boxu), bude zobrazena jiná verze událostí (eventů):

 

Triggered message sent

Událost je odeslána pokaždé, když návštěvník obdrží automatickou zprávu (spouštěč/trigger). Číslo ukazuje, kolik lidí obdrželo automatickou zprávu. Pokud chcete vědět, kolik lidí odpovědělo na automatickou zprávu (spouštěč/trigger), podívejte se na událost: "Trigger started conversation".

- Štítek události = název (title) spouštěné zprávy  (triggered message) ve vašem Dashboardu


 

Trigger message viewed

Když návštěvník zareaguje (otevře chatbox) na spouštěnou zprávu (triggered message).

- Štítek události = název (title) spouštěné zprávy  (triggered message) ve vašem Dashboardu


 

Conversation served

Když si návštěvník a operátor/agent (nebo chatbot) vymění zprávu.

- Štítek události = operátorovo/agentovo jméno


Auth form filled

Když návštěvník vyplní kontaktní formulář.

Není přiřazen žádný štítek události


Offline message sent

Když návštěvník odešle offline zprávu.

Není přiřazen žádný štítek události


Feedback sent

Když návštěvník vyplní a odešle formulář zpětné vazby.

- Štítek události = úroveň hodnocení (1, 3, 5 = špatná, normální, dobrá)


Chatbot sent

Událost je odeslána, když návštěvník obdrží chatbota nebo automatickou zprávu do chat boxu

- Štítek události = jméno chatbota nebo automatické zprávy, se kterou uživatel interagoval


Chatbot button interaction

Událost je odeslána při každém kliknutí na tlačítko chatbota (možná i vícekrát za relaci)

- Štítek události = jméno chatbota nebo automatické zprávy, se kterou uživatel interagoval


Chatbot interaction

Událost je odeslána, když návštěvník odpoví na chatbota nebo automatickou zprávu (jedná se pouze o první interakci až 1x za relaci)

- Štítek události = jméno chatbota nebo automatické zprávy, se kterou uživatel interagoval


Chatbot started conversation

Událost je odeslána, pokud návštěvník odpoví chatovou zprávou chatbotovi nebo automatickou zprávou

- Štítek události = jméno chatbota nebo automatické zprávy, se kterou uživatel interagoval


Přejmenované staré události

Nové

 

Staré

 

Chatbot_sent

 

Chatbot_interaction

 

Chatbot_button_interaction

 

Chatbot_viewed

Chatbot message viewed

Chatbot_visitor_reaction

Chatbot started conversation

Auto_message_sent

 

Auto_message_viewed

 

Auto_message_visitor_reaction

Auto message started a conversation

Visitor_started_conversation

 

Agent_served_conversation

Conversation served

Auth_form_filled

 

Offline_message_sent

 

Feedback_sent

 

Feedback_text_sent

Feedback sent

Trigger_message_sent

Triggered message sent

Trigger_message_viewed

Triggered message viewed

Trigger_visitor_reaction

Trigger started conversation

Výborně! Vše je nastaveno a funguje jak má.

 

Máte nějaké otázky, návrhy pro další měřící eventy, nebo s námi chcete sdílet Vaše data z Google Analytics? Dejte nám vědět !

Stále si nevíte rady? Kontaktujte nás prostřednictvím chatu po přihlášení se do vašeho Smartsupp účtu. Rádi vám pomůžeme. Upozorňujeme, že zákaznický servis je dostupný pouze v placených balíčcích.

Was this article helpful? Rate it and help us improve your experience.

Give feedback about this article