Konwersacje
Naucz się, zarządzać konwersacjami i utrzymać je w porządku.

Eksport do trzeciego systemu

Wyślij kopię wszystkich rozmów na czacie na swój serwer.

Ta funkcja dostępna jest tylko w pakiecie PRO.
 
Jak to działa

Kopia wszystkich zakończonych rozmów na czacie, nieodebranych rozmów i wiadomości offline jest wysyłana w formacie JSON w czasie rzeczywistym na wybrany adres URL. Następnie możesz przetwarzać wszystkie konwersacje Smartsupp na swoim serwerze i eksportować je do wybranego trzeciego systemu (CRM, help desk, itp.).

Aktywuj POST hook

Wyślij wiadomość e-mail z twoim adresem URL przeznaczonym dla poost hook na adres support@smartsupp.com a my w naszym systemie ustawimy wysyłanie wszystkich rozmów na czacie na ten adres URL.

Obsługiwane żądania

Sprawdź poniżej, jak obsługiwać żądania JSON za pomocą skryptu PHP.

PHP script

$data = file_get_contents('php://input');

// store data

file_put_contents('data.json', $data);

// or parse and process

$json = json_decode($data);

JSON request

{

"accountId": 208,

"beginAt": 1427470439703,

"endAt": 1427470476687,

"channel": {

"id": 55039,

"isChat": true,

"isMissed": false,

"isTriggered": true,

"isOffline": false,

"isCompleted": true,

"isDropped": false,

"duration": 36,

"avgResponse": 14,

"firstResponse": 14,

"messagesCount": 5,

"wordsCount": 11,

"rating": 5,

"ratingDesc": ""

},

"visitor":{

"id": 27671,

"name": "Dusan Kmet",

"email": "dusan@domain.com",

"note": "VIP customer",

"group": null,

"ipAddress": "89.235.0.55",

"city": "Czech Republic",

"countryCode": "CZ",

"country": "Brno",

"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36",

"platform": "MacIntel",

"referer": "",

"variables": {

"chatId":{ "label":"Chat ID", "value":208 },

"chatPackage":{ "label":"Chat Package", "value":"pro" },

"userId":{ "label":"User ID", "value":"1234" }

}

},

"paths":[{

"url": "http://developers.smartsupp.com/smartsupp/hook-post",

"title": "POST Hook · Smartsupp"

}, {

"url": "http://developers.smartsupp.com",

"title": "API · Smartsupp"

}],

"messages":[{

"type": "visitor",

"from": "visitor:mxTiqn9adr2h39kmzAJ0FeaTGFJhmjio0R41491503012015",

"content": "Hello",

"sentAt": 1427470439703,

"triggeredBy": null

}, {

"type": "system",

"name": "John Doe",

"from": "agent:3",

"content": "agent.join",

"sentAt": 1427470446219,

"triggeredBy": null

}, {

"type": "agent",

"name": "",

"from": "system",

"content": "This is triggered message",

"sentAt": 1427470449706,

"triggeredBy": "Test Trigger"

}, {

"type": "agent",

"name": "John Doe",

"from": "agent:3",

"content": "Hi, how can i help you ?",

"sentAt": 1427470453772,

"triggeredBy": null

}, {

"type": "visitor",

"name": "Dusan Kmet",

"from": "visitor:mxTiqn9adr2h39kmzAJ0FeaTGFJhmjio0R41491503012015",

"content": "tanks.",

"sentAt": 1427470473124,

"triggeredBy": null

}, {

"type": "system",

"name": "Dusan Kmet",

"from": "system",

"content": "close.visitorClose",

"sentAt": 1427470476687,

"triggeredBy": null

}]

}

Wartości żądań

Sprawdź dostępne wartości żądań.

name type description
accountId int Id konta
beginAt int Znacznik czasu rozpoczęcia rozmowy
endAt int Znacznik czasu zakończenia rozmowy
channel object Info o kalane
channel.id int Id kanału
channel.isChat boolean Prawdziwe, jeśli odwiedzający i agent wyślą wiadomość
channel.isMissed boolean Prawdziwe, jeśli agent nie odpowie na ostatnią wiadomość od gościa
channel.isTriggered boolean Prawdziwe, jeśli czat ma co najmniej jedną wiadomość automatyczną
channel.isOffline boolean Prawdziwe, kiedy czat był offline (gość wysyła wiadomość offline)
channel.isCompleted boolean Prawdziwe, jeśli czat został zamknięty, a odwiedzający otrzymał odpowiedź od agenta na każdą wiadomość.
channel.isDropped boolean Prawdziwe, jeśli czat został przerwany.
channel.duration int Liczba sekund.
channel.avgResponse int Liczba sekund.
channel.firstResponse int Liczba sekund.
channel.messagesCount int Liczba wiadomości w czacie.
channel.wordsCount int Liczba słów na czacie.
channel.rating int Ocena na czacie (zerowa, jeśli gość nie wyśle oceny).
channel.ratingDesc string Komentarz do oceny na czacie (zerowy, jeśli gość nie wyśle oceny).
visitor object Info o odwiedzającym
paths object[] Lista ścieżek
messages object[] Lista wiadomości

Nadal masz wątpliwości? Skontaktuj się z nami za pomocą okna czatu dostępnego w Twoim panelu nawigacyjnym (Dashboard), a my z przyjemnością Ci pomożemy. Jednak musimy zaznaczyć, że obsługa klienta jest dostępna tylko w płatnych pakietach.

Nadal masz wątpliwości? Skontaktuj się z nami za pomocą czatu w panelu administracyjnym, a my z przyjemnością się z Tobą skontaktujemy. Pamiętaj, że obsługa klienta jest dostępna tylko w płatnych pakietach.

Was this article helpful? Rate it and help us improve your experience.

Give feedback about this article