AI, Czatbot i automatyzacja
Naucz się, jak efektywnie automatyzwoać komunikację z klientami?

Jak ustawić zbieranie kontaktów przez czatbota zgodnie z RODO?

Jeśli korzystasz z funkcji zbierania kontaktów w swoim czatbocie, ważne jest, aby wziąć pod uwagę obowiązek uzyskiwania zgody użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). W tym artykule podpowiemy Ci, jak prawidłowo skonfigurować funkcję zbierania kontaktów, aby działała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawdź tutorial o Leadgen Czatbocie, aby uzyskać więcej informacji.

 

Kto jest odpowiedzialny za co?

W ramach RODO ważne jest rozróżnienie między administratorem danych, który określa, w jaki sposób i dlaczego dane osobowe są przetwarzane, a podmiotem przetwarzającym, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Jeśli korzystasz z funkcji automatycznego zbierania kontaktów poprzez czatbota, stajesz się administratorem danych. To Ty decydujesz, jakie dane będą gromadzone, w jaki sposób będą przetwarzane i odpowiadasz za przestrzeganie obowiązków prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Smartsupp, firma dostarczająca platformę czatbot, działa jako podmiot przetwarzający dane i przetwarza dane na podstawie Twoich poleceń.

Wymaganie zgody

Funkcja zbierania kontaktów czatbota obejmuje opcję wymagania zgody na przetwarzanie danych osobowych odwiedzających. Jeśli włączysz tę opcję, czatbot najpierw poprosi odwiedzającego o wyrażenie zgody przed przystąpieniem do zbierania danych. Ta zgoda jest również zapisywana w profilu odwiedzającego. W ten sposób masz przegląd tego, które z Twoich kontaktów wyraziły zgodę, a które nie. Jeśli odwiedzający nie wyrazi zgody, czatbot nie będzie kontynuował zbierania kontaktów.
 

Komunikacja z kontaktami

Ważne jest, aby w ramach komunikacji marketingowej kontaktować się tylko z tymi kontaktami, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Kontaktowanie się z osobami, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych byłoby naruszeniem obowiązujących przepisów RODO.

Jeśli wymagasz zgody RODO od odwiedzających, zalecamy odpowiednie umieszczenie linku do Twojej Polityki Prywatności w czatbocie. Chociaż publikowanie Polityki prywatności chatbota nie jest obowiązkowe, zdecydowanie zalecamy podanie linku do niej, ponieważ jako administrator danych masz obowiązek na mocy RODO informować swoich klientów o tym, jak będą przetwarzane ich dane osobowe. Zamieszczając link, odwiedzający będą mieli pełną informację o tym, jak przetwarzane są ich dane, a wyrażając zgodę, będą świadomi późniejszej komunikacji marketingowej z Twojej strony.

Jeśli nie umieścisz linku w czatbocie, chatbot odniesie się do ogólnych informacji RODO podanych w widgecie, gdzie nasza rola jako podmiotu przetwarzającego jest opisana w odniesieniu do Twojej roli jako administratora danych.
 

Podsumowanie

Zalecamy przestrzeganie przepisów RODO przy korzystaniu z funkcji automatycznego zbierania kontaktów przez czatbota. Ważne jest, aby wymagać zgody odwiedzających na przetwarzanie ich danych osobowych i kontaktować się tylko z tymi kontaktami, które wyraziły zgodę w ramach komunikacji marketingowej.

Nadal masz wątpliwości? Skontaktuj się z nami za pomocą czatu w panelu administracyjnym, a my z przyjemnością się z Tobą skontaktujemy. Pamiętaj, że obsługa klienta jest dostępna tylko w płatnych pakietach.

Was this article helpful? Rate it and help us improve your experience.

Give feedback about this article