Smartsupp Help Center
Find answers to technical issues in our comprehensive tutorials

Staré automatické zprávy - pokročilé nastavení

Poznámka: Stará pokročilá nastavení jsou dostupná pouze pro vybrané uživatele, kteří si vytvořili účet v květnu 2021 a dříve.
 

Po kliknutí na automatickou zprávu umístěnou v sekci Brzy přesouváme se zobrazí staré pokročilé nastavení.

V pokročilém nastavení můžete zvolit podmínku, za které se zpráva odešle (Spustit zprávu), a způsob vyhodnocení podmínek (Odeslat zprávu návštěvníkovi, pokud). Ze seznamu můžete vybrat i další podmínky.

Volba Možná hodnota Popis funkce
Spustit zprávu když se načte chat box Automatické zprávy se spouští pokud je Smartsupp detekován na stránce
když návštěvník pošle zprávu Spouští se po odeslání zprávy uživatelem
když návštěvník otevře chat box Zprávy se spouští po kliknutí na chat a jeho otevření
Odeslat zprávu pokud jsou všechny podmínky splněny Pro spuštění chatu musí být splněny všechny podmínky, např. A, zároveň B i C
je alespoň jedna podmínka splněna Stačí, aby alespoň jedna podmínka byla pro spuštění automatických zpráv splněna.

A nebo B nebo C.

Přehled pokročilých podmínek

Podmínka Možné operátory Příklad hodnoty Popis
Url stránky = equals

!= not equals

? contains

!? not contains

$ matches regular expression

www.mujeshop.cz/kamery Webová adresa stránky, na které se návštěvník nachází. Podmínka je splněna, pokud URL obsahuje zadaný text. Ten může být v URL kdekoli.
Titulek stránky = equals

!= not equals

? contains

!? not contains

$ matches regular expression

Canon kamery | Můj eshop Titulek stránky, na které se návštěvník nachází.

Titulek stránky se zobrazuje v záložce prohlížeče.

Hodnota musí být zadaná přesně, tak jak je obsažená i v titulku.

Referer (zdroj) = equals

!= not equals

? contains

!? not contains

$ matches regular expression

 google.com Stránka, odkud přišel návštěvník, např. Vyhledávač, blog článek nebo konkrétní marketingová kampaň.

Pozor: Referer nemusí být vždy k dispozici, např. pokud návštěvník zadá adresu vaší stránky přímo. Některé stránky také nemusí hodnotu Referer předávat.

Počet návštěv = equals

!= not equals

< is smaler than

> is higher than

<= is smaller or equals

>= is higher or equals

2 Kolikrát návštěvník zobrazil danou stránku. Informace o počtu návštěv je závislá na cookies. Automatické zprávy proto testujte v anonymním okně, nebo cookies předem smažte.
Počet chatů = equals

!= not equals

< is smaler than

> is higher than

<= is smaller or equals

>= is higher or equals

 1 Počet chatů s daným návštěvníkem.
Návštěvník odeslal zprávu is true

is false

Spouští se v moment odeslání zprávy návštěvníkem na chatu.
Návštěvník je/byl obsloužen is true

is false

Jako obsloužen se bere návštěvník, kterému byla odeslána zpráva operátorem.
IP adresa = equals

!= not equals

? contains

!? not contains

$ matches regular expression

88.90.91.92  IP adresa návštěvníka
Město = equals

!= not equals

? contains

!? not contains

$ matches regular expression

Brno Město návštěvníka (na základě Maxmind geolokace)

Určení města může být nepřesné, zpravidla u menších obcí, která jsou vyhodnocena jako větší sídla v okolí. Chybné vyhodnocení může nastat také u přístupu přes mobilní připojení.

Kód státu = equals

!= not equals

? contains

!? not contains

$ matches regular expression

 cs Kód státu dle ISO 3166-1 alpha-2 code.

Seznam všech států a jejich kódů: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2#Officially_assigned_code_elements

Skupina = equals

!= not equals

 Pjn9eUo61D Skupina návštěvníka (pouze Pro balíčky mohou používat skupiny)

Jako hodnota musí být uvedeno ID skupiny.

Denní hodina = equals

!= not equals

< is smaller than

> is higher than

<= is smaller or equals

>= is higher or equals

0-23 Čas, kdy se vyvolá automatická zpráva.
Den v týdnu = equals

!= not equals

< is smaler than

> is higher than

<= is smaller or equals

>= is higher or equals

Monday - Sunday Den v týdnu, kdy se vyvolá automatická zpráva.
Měsíc = equals

!= not equals

< is smaler than

> is higher than

<= is smaller or equals

>= is higher or equals

January-December Měsíc, kdy se vyvolá automatický zpráva.
Prohlížeč = equals

!y= not equals

? contains

!? not contains

$ matches regular expression

Chrome Prohlížeč návštěvníka. Hodnota je stejná jako v informacích u uživatele daného chatu.
Operační systém = equals

!= not equals

? contains

!? not contains

$ matches regular expression

 Windows 10, OS X Operační systém návštěvníka. Hodnota je stejná jako v informacích u uživatele daného chatu.
Platforma = equals

!= not equals

? contains

!? not contains

$ matches regular expression

 Windows, Apple Mac Platforma návštěvníka.
Návštěvník již obdržel auto-zprávu s true

is false

Určuje zda daný návštěvník již obdržel automatickou zprávu.
Chatbox stav online

offline

Určuje, zda je chatbox v offline nebo online stavu.
Stále si nevíte rady? Kontaktujte nás prostřednictvím chatu po přihlášení se do vašeho Smartsupp účtu. Rádi vám pomůžeme. Upozorňujeme, že zákaznický servis je dostupný pouze v placených balíčcích.

Was this article helpful? Rate it and help us improve your experience.

Give feedback about this article