FAQ
Najczęściej zadawane pytania. Pozwól klientom rozwiać ich najczęstsze wątpliwości.

Jak używać Smartsupp z Content security policy (CSP)?

Content Security Policy (CSP) to dodatkowa warstwa ochrony, która pozwala na wykrywanie i odpieranie niektórych typów ataków, w tym Cross Site Scripting (XSS) oraz ataków wprowadzania danych. Te ataki są używane do czynności takich jak: wykradanie danych, uszkodzenia strony, dystrybucja złośliwego oprogramowania.

Jeżeli używasz CSP na swojej stronie, powinieneś dodać następujące zasady dla Smartsupp live czata, aby działał poprawnie:

CSP v3 - strict, zgodne z Google

Content-Security-Policy:
object-src 'none';
script-src 'nonce-{random}' 'strict-dynamic' 'unsafe-inline' https: http:;
base-uri 'self';
report-uri https://your-report-collector.example.com/

CSP v2
Content-Security-Policy: 
  connect-src: 
    wss://*.smartsupp.com
    https://*.smartsupp.com 
    https://*.smartsuppchat.com
    https://*.smartsuppcdn.com
  font-src: 
    https://*.smartsuppcdn.com
  media-src: 
    https://*.smartsuppcdn.com
  img-src: 
    data: 
    https://*.smartsuppcdn.com
  script-src: 
    'unsafe-inline' 
    https://*.smartsuppchat.com 
    https://*.smartsuppcdn.com
  style-src: 
    'unsafe-inline' 
    https://*.smartsuppcdn.com

Changelog 2020-04-17: Added following
connect-src:
  https://*.smartsuppchat.com
  https://*.smartsuppcdn.com

2020-09-22: Removed following
  connect-src: 
    https://smartsupp-widget-161959.c.cdn77.org
  font-src: 
    https://smartsupp-widget-161959.c.cdn77.org
  media-src: 
    https://smartsupp-widget-161959.c.cdn77.org
  img-src: 
    https://smartsupp-widget-161959.c.cdn77.org
  script-src: 
    https://smartsupp-widget-161959.c.cdn77.org
  style-src:
    https://smartsupp-widget-161959.c.cdn77.org

Nadal masz wątpliwości? Skontaktuj się z nami za pomocą czatu w panelu administracyjnym, a my z przyjemnością się z Tobą skontaktujemy. Pamiętaj, że obsługa klienta jest dostępna tylko w płatnych pakietach.

Was this article helpful? Rate it and help us improve your experience.

Give feedback about this article